Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

Are you new to blogging, and do you want step-by-step guidance on how to publish and grow your blog? Learn more about our new Blogging for Beginners course and get 50% off through December 10th.

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

“De dochter van Berlusconi draait nu de scepter bij AC Milan.”

Ik word blij als ik zoiets hoor.

Ik word blij, want ik denk aan een oud, mooi verhaal: de scepter, een staf, is een symbool van koninklijke of goddelijke macht. Zo had de  Perzische koning Xerxes de gewoonte iedereen die ongevraagd bij hem kwam om te brengen. Als hij iemand in leven wou laten, reikte hij diegene de scepter aan, je zou kunnen zeggen: draaide diegene de scepter toe.

Ik word blij, want ik voel hoe de verspreking is ontstaan: een scepter draag je en zwaai je. Zeg maar eens tegelijkertijd “draagt” en “zwaait”.

Ik word blij, want ik hoor een mooi woord. Skeptrrrr, zo klinkt het. Bijzonder, zo’n als k uitgesproken c.  En de associaties die het woord oproept, die bevallen me: van kroningsfeesten, al zwaait de Nederlandse koning niet letterlijk de scepter, tot de sympathieke stichting Skepsis,

Taal is prachtig.

Bron: wikipedia
Rijksappel en scepter. Bron: wikipedia